info@fcdekampioenen.com

Seizoen 9

DDT kreeg last met de belastingen, en daar kwam al snel BTW bij kijken! We maken kennis met de kok bij de opening van zijn restaurant, die niet al te vlot verloopt. Doe een gekwetste Pol en een bemoeizieke zuster uit Australië er nog eens bovenop, en je krijgt een reeks zinderende afleveringen. Wie weet wordt onze BTW ooit nog eens hofleverancier. Zeker nu de koning aangekondigd heeft op bezoek te zullen komen. In de Publi-Time kreeg onze kok alvast geen goede recensie van Bieke Crucke, of was het nu Céline Berghmans? Verder in deze reeks houdt men de schijn hoog op. Vooral Pascale, die volledig in de ban is van haar nieuwe aanbidder en niet meer van Boma wil horen. De gelukkige is een baron. Maar zal Pascale haar hooggeplaatste minnaar wel kunnen ontvangen in een ordinair café? Doortje trekt er zich alvast niet veel van aan; zij gaat haar eigen weg en gaat voortaan door het leven als een échte furie die niets of niemand ontziet. Na negen jaar voetballen, wordt het al eens tijd voor een nieuwe wind. En die wind komt vanuit de hoek van Bij Mij aangewaaid. Zorgt hij voor de nodige veranderingen die de Kampioenen uiteindelijk kunnen doen winnen? Het kan Eddy Wally wel Bomaworst wezen… De mannen willen naast dit alles pinten tappen in de Ardennen. Als onze meesterchef (lees: ambetanterik) BTW daar maar geen stokje voor steekt: zeker niet nu Boma’s bedrijf failliet gaat en Doortje nog altijd zonder werk zit…

1.BTW inbegrepen

DDT vliegt de gevangenis in wegens zware fraude, met als gevolg dat zijn garage komt leeg te staan. Boma en Bieke laten allebei hun oog vallen op het gebouw, en proberen elk afzonderlijk ma DDT te overhalen het aan hen te verkopen. Ondertussen heeft Xavier onverwacht en ongewenst bezoek gekregen: zijn bemoeizieke neef Bernard, die net van zijn derde vrouw weg is…

2. Smakelijk!

Het is de openingsdag van het restaurant van BTW. Jammer genoeg is de inrichting daarvan nog helemaal niet in orde. BTW doet beroep op Xavier en Marc om bij te springen, alhoewel Marc op de loft samen met Pol moet koken voor Bieke en Doortje. Ondertussen heeft Boma Pascale uitgenodigd voor een romantisch etentje. Wat zij niet weet is dat kolonel Vandesijpe en enkele meisjes van de Pussycat ook geënviteerd zijn…

3. De splinternieuwe trainer

Pol wordt gekwetst bij een match en kan niet spelen. Er wordt beslist om hem trainer te maken in de plaats van Xavier. Carmen is het hier echter totaal niet mee eens: zij wil trainersvrouw blijven! Ze verlaat Xavier en trekt in bij BTW, om met hun beiden de Kampioenen duchtig de duivel aan te doen. Door zijn nieuwe trainingsmethoden komt Pol in botsing met zowel de spelers als Boma. En BTW beseft al gauw dat Carmens aanwezigheid wel eens de ondergang van zijn restaurant zou kunnen betekenen…

4. Bertha Boma

Boma verwaarloost zijn taken als voorzitter van FC De Kampioenen. Wanneer zijn jongere zus Bertha Boma uit Australië opduikt, om via de Boma Vleesindustrie NV kangoeroevlees over heel Europa in te voeren, besluit zij de hele boel te organiseren. De vreugde van de Kampioenen maakt al snel plaats voor ontzetting wanneer Bertha’s tirannieke aard bovenkomt. En BTW meent in Bertha de vrouw van zijn leven te hebben gevonden…

5. Hofleverancier

Boma krijgt een telefoontje waaruit hij opmaakt dat de koning in hoogsteigen persoon honderd kilo Bomaworst komt afhalen tijdens de volgende match van de Kampioenen. De Kampioenen zetten hun beste beentje voor om de koning op gepaste wijze te ontvangen: Pascale ziet zelfs al een vorstelijke toekomst voor haar dochter weggelegd. En BTW organiseert een speciale royale lunch, waar men zal kunnen dineren in aanwezigheid van de vorst, om zijn restaurant eindelijk vol te krijgen…

6. Bieke culinair

Tot grote vreugde van Bieke maakt Pascale het eindelijk uit met Boma. Haar blijdschap is echter van korte duur wanneer BTW haar moeder voor een romantisch dineetje lijkt uit te nodigen. Of is hij eerder in Bieke zelf geïnteresseerd?

7. Shone schijn

Dat het uit is tussen Pascale en Boma lijkt Pascale niet te kunnen deren. Ze heeft een nieuwe bewonderaar, en wat meer is: hij is baron. Maar wanneer die haar uitnodigt voor een etentje en insisteert om haar bij haar thuis te komen afhalen, schaamt Pascale zich zo voor haar café dat ze rendez-vous geeft bij Boma. Wanneer ze dan naar Boma gaat om hem te vragen of die haar wil helpen, denkt Boma verkeerdelijk dat het weer aan is tussen hen. En wanneer BTW zich dan nog met de zaak begint te moeien, slaan de poppen pas echt aan het dansen…

8. Doortje Waterslaeghers

Nu Doortje zonder werk zit, profiteert iedereen van haar dat het geen aard meer heeft. Doortje moet dringend wat assertiever worden, en krijgt daarvoor hulp van therapeute mevrouw Pinckers. Maar de therapie heeft ongewenste neveneffecten. En wat is de mysterieuze band tussen mevrouw Pinckers en BTW?

9. Interim sponser

Valère Vandervleet, vriend van Boma en eigenaar van voetbalploeg FC Klavertje Vier, vraagt Boma of die er niet voor kan zorgen dat de Kampioenen zijn ploeg laten winnen tijdens de volgende match, in ruil voor een afspraakje met Valères vriendin Lolo. De Kampioenen weigeren echter mee te werken, en zetten Boma af als sponsor. BTW werpt zichzelf op als nieuwe financier van de ploeg, maar de samenwerking loopt niet van een leien dakje. En Boma lijkt het zich wel heel erg aan te trekken dat hij niet meer bij de ploeg hoort…

10. Chérie

BTW heeft een diner met als speciale gast Eddy Wally georganiseerd. Om dat de financieren slaat hij de huur van Pol en Doortje op, tot ontzetting van de Kampioenen. Maar wanneer blijkt dat Eddy Wally niet kan komen, is zijn enige oplossing Xavier te vragen om in te springen voor de charmezanger. Xavier gaat akkoord, mits BTW de huur van Pol niet opslaat…

11. Survival training

De mannen zijn het gezaag van hun vrouwen grondig beu, en plannen een uitstapje naar de Ardennen onder het mom van een officiële survival. Wanneer de vrouwen echter hun plannetjes kunnen ontrafelen, nemen ze wraak door ervoor te zorgen dat de mannen een zeer ervaren begeleider meekrijgen, met de naam Bernard Theofiel Waterslaeghers…

12. De sollicitatie

Doortje zit nog altijd zonder werk, en de toestand wordt dramatisch. De Kampioenen doen hun best om haar aan een job te helpen, maar de resultaten zijn niet direct bemoedigend. Ondertussen heeft BTW een gastvrouw nodig voor een fotoreportage over zijn restaurant, maar ook dat loopt niet van een leien dakje…

13. Boma failliet

Bieke heeft een vernietigend artikel geschreven over de Boma Vleesindustrie NV, zeer tot ongenoegen van Boma natuurlijk. Wanneer Carmen een gesprek afluistert tussen Boma en kolonel Vandesijpe over het nakend failliet van de Pussycat, meent ze daaruit op te maken dat de Vleesindustrie failliet is gegaan door Biekes schuld. De Kampioenen schieten in actie om Boma bij te staan, en Bieke stelt zich vrijwilliger om in het failliete bedrijf te komen werken – tot groot genoegen van Boma…