info@fcdekampioenen.com

Seizoen 7

Sinterklaas komt langs in reeks 7, maar zullen de Kampioenen de echte van de valse kunnen onderscheiden? Ook het onderscheid maken tussen een echt en een vals schilderij blijkt niet zo eenvoudig te zijn. DDT smeedt een vals plannetje om de Kampioenen doping toe te dienen, ook bij een reis die de Kampioenen kunnen winnen van Pol en Doortje is hij de eerste in rij om het plannetje te dwarsbomen. Marc stopt met studeren en wil een grotere Radio Hallo-studio als hij over de erfenis hoort. Ook de overige Kampioenen willen hiervan mee profiteren. De klok tikt voor DDT, een burenruzie eindigt in een moordpoging met een tijdbom, maar de schijn bedriegt. Weeral zal de schijn bedriegen als het blijkt dat Marc PDG is van de Boma Vleesindustrie NV. Pol heeft een verrassing voor Doortje en een verrassing is ook dat Xavier op de aankoopdienst van het leger gaat werken. Boma is zwaar ziek en heeft nog maar één week te leven. Een helderziende kan hem misschien nog redden. Uiteindelijk verovert Boma Pascale…

1.Sinterklaas kampioentje

Om meer supporters te lokken willen de Kampioenen een Sinterklaasfeest organiseren. Een collega van Pol zal voor Sint spelen en snoep uitdelen langs het veld. Xavier moet tegen zijn zin Zwarte Piet zijn. Boma zal van de gelegenheid gebruik maken om promotie te maken voor zijn Boma Light-worst. DDT hoort van de plannen en wil erbij zijn om reclame te maken voor zijn garage. Als hij niet mag meedoen, zegt hij de collega van Pol af, en besluit zichzelf uit te geven voor de Goede Sint om de Kampioenen het leven zuur te maken. Hij geniet van de situatie tot plots de echte Sinterklaas opdaagt…

2. Het schilderij

Xavier moet Carmen helpen bij het opruimen van rommel. Hij krijgt DDT zover dat die bereid is de rommel op te laden, omdat die denkt dat er nog bruikbare spullen tussen zitten. Bij de spullen is een schilderij ‘Bos dahlia’s met afhangende bloem’ dat nog van de vader van Xavier afkomstig is. Niemand wil dit doek. DDT geeft Doortje het schilderij voor haar verjaardag. Ook zij wil het niet, maar Bieke kan het wel gebruiken. Pascale wil het schilderij niet in huis en geeft het weg. Ondertussen is Boma te weten gekomen dat het schilderij veel geld waard is, maar het doek is nu bij ma DDT, die tijdelijk bij haar zoon is ingetrokken, omdat ze sukkelt met haar knie. Of ma DDT het doek zal willen lossen, is zeer de vraag.

3. Doping

DDT vindt in een auto die bij hem in herstelling staat een verboden product voor sportlui. Boma lanceert de Boma Sportworst, en Xavier laat de spelers drinken van een kruidenjenever. De Kampioenen winnen voor één keer een match, maar worden achteraf positief bevonden bij een dopingcontrole. Ze worden geschorst. De grote vraag is: wie heeft hen een verboden product gegeven: zit DDT er voor iets tussen, is het de Boma Sportworst of de kruidendrank van Xavier of zou er iets mis zijn met pralines die Pascale heeft laten rondgaan? Er moet snel een oplossing komen, want Boma is ditmaal zinnens het veld werkelijk te verkopen.

4. Marc stopt

Carmen ontdekt dat Marc brost en tijdens de lesuren dame blanche zit te eten in een ijssalon. Marc geeft toe dat het slecht loopt met zijn examens en wil stoppen met zijn doktersstudies. Pascale wil daar niet van horen, zeker nu haar zus Madeleine heeft aangekondigd dat zij op visite komt. Met de hulp van de andere Kampioenen wil ze Marc op andere gedachten brengen. Marc zelf is ondertussen al begonnen met het zoeken van een job.

5. Verboden vruchten

Doortje heeft een reis naar een exotische bestemming gewonnen, maar kan niet gaan omdat haar Pol in die periode op skiklas moet. De Kampioenen zijn stuk voor stuk geïnteresseerd om de reis over te nemen. Ze besluiten er een wedstrijd van te maken. Wie erin slaagt drie dagen aan zijn verslaving te verzaken wint de reis. Pascale mag niet snoepen, Carmen geen porto drinken of sigaartjes roken, Xavier geen dagschotels tot zich nemen en Boma moet drie dagen van de vrouwen afblijven. Om mekaar te kunnen controleren zal Carmen tijdelijk intrekken bij Pascale. Boma moet voor drie dagen bij Xavier gaan wonen. Marc zal ondertussen op het bureau van Boma de telefoons beantwoorden. DDT wil de goede voornemens dwarsbomen in de hoop zelf de reis te winnen om ze te kunnen verkopen.

6. De erfenis

Boma is al een tijdje bezig met een heel bijzonder project, waarover hij niet veel kwijt wil. Pol krijgt het bericht dat hij zal erven van een Afrikaans stamhoofd die hij ooit gered heeft van een krokodil. Pol en Doortje beslissen dat zij het geld zullen opsparen, maar de Kampioenen hebben andere plannen. Zo droomt Pascale van een modeboetiek, Carmen van een hondenkapsalon, Bieke van een jeep en DDT van een grotere garage. Xavier, die eerst geen plan had, krijgt het idee aangeboden een eigen brouwerij te beginnen.

7. DDT bedreigd

In de streek van FC De Kampioenen is een burenruzie geëindigd in een moord. Aangeslagen door het bericht, besluit Doortje dat het nu maar eens uit moet zijn met de plagerijen tussen DDT en de Kampioenenploeg. Zij kan de anderen overtuigen om binnenkort een feest voor de Heilige Dimitri te vieren. Ondertussen worden de Kampioenen geplaagd door een ander probleem: er zit een rat in de omgeving. De mannen besluiten het dier te verdelgen. DDT begrijpt een en ander verkeerd en denkt dat ze hèm willen doden.

8. Schijn bedriegt

De ouders van Marc kondigen aan dat zij op bezoek zullen komen. Marc slaat onmiddellijk in paniek: hij heeft zijn ouders namelijk nog niet verteld dat hij gestopt is met zijn doktersstudies. Hij vreest nu in de zaak van zijn ouders te moeten werken, en die hebben een begrafenisonderneming. Boma vertrekt voor enkele dagen naar een congres van vleesexporteurs in Londen. Zonder dat Boma het weet zullen de Kampioenen Marc zijn ouders wijsmaken dat hun zoon onderdirecteur is bij de Boma Vleesindustrie. Xavier en Carmen geven zich uit voor persoonlijke adviseurs van Marc en Pol zal langskomen om een grote hoeveelheid worst te bestellen. Als DDT de hele zaak wil verklappen, zeggen de Kampioenen vlug dat hij de dorpsgek is.

9. Zwarte liefde

Doortje vindt het vervelend dat Pol wel wil trouwen, maar geen precieze datum wil vastleggen. Carmen heeft in één van haar boekjes een vragenlijst gevonden om uit te maken hoe trouw je partner is. Als ze van Doortje hoort dat Pol daar maar weinig punten op haalt, vindt Carmen dit verdacht. Als bovendien aan het licht komt dat Pol geparfumeerde brieven uit Afrika ontvangt, is er volgens Carmen duidelijk iets mis met Pol. Volgens haar heeft Pol een lief, en misschien wel een vrouw, in Afrika. Doortje raakt er helemaal de kluts door kwijt. DDT heeft ondertussen een manier gevonden om via een zelfontworpen spaarschakelaar elektrische stroom van de Kampioenen af te tappen.

10. Smeergeld

Op aandringen van Carmen is Xavier bij het leger van functie veranderd. Hij werkt nu bij de aankoopdienst. Boma heeft hiervoor meer dan een gewone interesse. Als Xavier na een bezoek aan Boma plots geld blijkt te hebben om zijn caféschulden te betalen, denkt Bieke dat Boma Xavier geld heeft toegestopt om worsten te mogen leveren aan het leger. Dat zou trouwens goed uitkomen voor Boma, nu de gevangenis niet langer bij hem worsten koopt. DDT wil mee op de boot springen en autobanden leveren aan het leger. Marc verkoopt stofzuigers van deur tot deur, maar zijn demonstraties hebben zo weinig succes, dat het er niet naar uit ziet dat hij die job lang zal kunnen houden.

11. De optimist

Carmen hoort van dokter Van Tichelen dat Balthasar nog maar één week te leven heeft. Bij de Kampioenen slaat het nieuws in als een donderslag bij heldere hemel. Het verhaal wordt blijkbaar bevestigd als Boma naar de notaris moet om een erfenis te regelen. Nu Boma spoedig zal sterven wil iedereen diens laatste dagen zo aangenaam mogelijk laten verlopen. Men eet plots Bomaworst, er wordt een match georganiseerd waar de Kampioenen zeker zullen winnen, en Pascale wil de verloren jaren inhalen. Intussen aast DDT al op Boma’s testament.

12. De helderziende

Carmen is naar een helderziende geweest die haar een mooie toekomst heeft voorspeld. Haar verhalen worden op ongeloof onthaald. DDT hoort dat er veel geld te verdienen valt met het voorspellen van de toekomst en wil zich nu ook voor helderziende uitgeven. Marc heeft nieuw werk gevonden als hulppostbode. DDT gaat nu proberen brieven uit de posttas van Marc te bemachtigen om zo de toekomst van de Kampioenen te voorspellen. De Kampioenen begrijpen niet hoe DDT inderdaad een aantal zaken kan voorspellen. DDT gaat zo op in zijn rol dat hij overmoedig wordt.

13. Eindelijk

In een restaurant kondigt Boma aan dat hij binnenkort met een goede vriendin op vakantie gaat naar de Bahamas. Pascale is zwaar beledigd en stapt op. Wat Pascale niet weet is dat Boma Pascale vrijwillig slecht behandelt op aanraden van Carmen, die vindt dat dit de beste methode is om haar definitief te veroveren. In de omgeving van het café is een zekere Pierre met zijn auto in panne gevallen. Pascale nodigt hem uit te blijven logeren. Nu Bieke en Marc op skivakantie zijn is er immers een kamer vrij. Als Boma op aanraden van Carmen wil toeslaan, zit Pascale met Pierre aan het ontbijt. Pascale maakt van de gelegenheid gebruik om nu op haar beurt Boma te beledigen. Zij doet alsof Pierre haar nieuw lief is. Boma is boos en stapt kwaad op. DDT ziet hierin een kans om eindelijk het veld te kunnen kopen. De zaken worden echter ingewikkeld wanneer Bieke en Marc vervroegd van skiverlof terugkomen.