info@fcdekampioenen.com

Seizoen 10

Wie het schoentje past, is een gelukkig mens. Zo ook bij de Kampioenen, die dit jaar voor het eerst een Gulden Schoen uitreiken voor hun beste speler. De strijd barst hevig los en iedereen zet zijn beste beentje voor. Pascale heeft andere zorgen aan haar hoofd: eindelijk kan ze van haar café een taverne maken, gelegen naast een golfterrein! Maar tussen dit alles door ontstaan er hevige conflicten tussen twee Kampioenenkoppels. Carmen probeert de brokken te lijmen en opent een eigen restaurant. Bieke zal er alvast niet dineren, zeker niet nu ze het zo druk heeft met haar carrière op de televisie. Iedereen zou maar wat graag in haar schoenen staan; net als in die van Marcske, onze Casanova eerste klas. In het dorp wordt een cultuurprijs uitgeschreven. Natuurlijk staan onze voetbalspelers en hun vrouwen op de eerste rij om deel te nemen, net als ze op de eerste rij staan om enkele Nederlanders voor enkele dagen te ontvangen in hun huis. Nero treedt in deze reeks eindelijk op de voorgrond: hij wordt reclamester. Maar Xaviers nonkel, en tevens BTW’s vader, komt roet in het eten strooien. Als dan nog eens een oude schoolvriendin van Carmen opduikt die denkt dat Xavier het geschopt heeft tot kolonel in het leger, gaan de poppen helemaal aan het dansen. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel bij onze vrienden. Pascale wint namelijk een auto en kan aardig wat geld bijeenrapen door het houden van een totale uitverkoop.

1.Wie het schoentje past

De Kampioenen zijn erg ontmoedigd; zelfs Pol krijgt er de fut niet meer in. Op aanraden van BTW organiseert Boma een Gulden Schoen ’99, voor de beste Kampioen. BTW gebruikt deze wedstrijd echter om ruzie te stoken bij de spelers en hun vrouwen – en met succes. Zal de ploeg verdwijnen zodat hij het voetbalveld kan kopen en een ster zal krijgen van de Fijnproeversgids?

2. Monsieur Boma

Boma krijgt bezoek van een schoolvriend, Charles, die hem aanspoort om van het voetbalveld een golfterrein te maken. Boma is hier wel voor te vinden en krijgt alle Kampioenen tegen zich. Enkel Pascale staat aan zijn kant, omdat ze er van droomt het café in een golfclub te veranderen. Wanneer ze echter hoort dat Boma daar het restaurant van BTW voor heeft uitgekozen, gaan ook hier de poppen aan het dansen…

3. Het aanzoek

Marc wordt door Pascale opgestookt om Bieke ten huwelijk te vragen. Op aanraden van Xavier gaat hij bij BTW ten rade – die is, met zijn drie mislukte huwelijken, toch specialist in de materie. BTW is er echter van overtuigd dat Marc en Bieke niet bij elkaar passen, en besluit Marc willens nillens aan de ware vrouw van zijn leven te helpen. En volgens hem is dat Doortje…

4. Chez Nero

Carmen krijgt het in haar hoofd een restaurant te beginnen. Een eerste poging in haar krantenwinkel mislukt jammerlijk. Daarom wil ze het café van Pascale overnemen. Die is er helemaal niet mee gediend. Boma, die in ruzie ligt met Pascale, vindt het idee van Carmen echter een schitterende manier om Pascale een hak te zetten…

5. Werk aan de winkel

Bieke krijgt een kans om televisiepresentatrice te worden bij de zender van Karl Vermeire, eigenaar van een regionale zender. Karl wil Bieke echter verleiden, en doet alle moeite om Marc van haar weg te krijgen. Ondertussen worden BTW, Carmen en Boma ook gebeten door het televisievirus…

6.Casanova Vertongen

De Kampioenen staan voor een moeilijke medische controle, uitgevoerd door de strenge dokter Saskia Hengelen. Vooral Xavier zit in de problemen. Wanneer blijkt dat Marc Saskia kent van op de unief, vraagt Xavier of hij geen goed woordje kan doen bij haar. Maar Marc is te schuchter om haar aan te spreken, en vraagt aan Boma om hem hierbij te helpen…

7. Bomeo en Julia

In het dorp wordt een cultuurprijs uitgeschreven. De Kampioenen besluiten een opvoering van Romeo en Julia op te zetten. De repetities verlopen echter niet van een leien dakje. BTW van zijn kant, denkt de prijs in de wacht te slepen door een ‘BW Goes Classic’-avond op touw te zetten. Om zijn kansen te vergroten begint hij de Kampioenen te saboteren.

8. België-Holland

De Kampioenen krijgen een Hollandse voetbalploeg op stage. Groot is de verbazing wanneer het blijkt om een vrouwenvoetbalploeg te gaan. BTW ziet direct de kans schoon om de faam van zijn restaurant over de grenzen te verspreiden en begint aan een groot Hollands charmeoffensief. De vrouwen zijn ondertussen niet erg blij met de aandacht die hun mannen aan de knappe en ongeremde Hollandse meiden schenken.

9. Nero superstar

Een producer van reclamefilmpjes ziet in Nero de ideale hoofdrol voor zijn volgende spot. Carmen krijgt het hoog in de bol en ziet Nero al in Hollywood belanden. Ondertussen besluit BTW klanten te lokken door vers geslacht konijn op het menu te zetten. Nu nog iemand vinden die dat lieve diertje wil doodmaken…

10. Waterslaeghers senior

De vader van BTW, een rijke bierbrouwer, verstoort een match van de Kampioenen. Hij komt controleren hoe het gaat met het restaurant van zijn zoon. Wanneer BTW valselijk beweert een nieuwe vriendin te hebben, weigert pa BTW te vertrekken zonder zijn toekomstige schoondochter te hebben ontmoet. Ondertussen verwekt de aanwezigheid van pa BTW ook grote onenigheid tussen Carmen en Xavier…

11. Kolonel Waterslaeghers

Carmen ontmoet toevallig een oude ‘schoolvriendin’, Suzanne Verspecht, die haar altijd het leven zuur maakte. Om haar de loef af te steken beweert ze dat Xavier carrière gemaakt heeft in het leger en zelfs kolonel is geworden. Maar wanneer Suzanne het nieuwe lief wordt van BTW en dus in de buurt blijft wonen, kunnen Carmen en Xavier niet anders dan het leugentje om bestwil waarheid laten worden…

12. Voorrang van rechts

Pascale wint een auto in een tombola. Ze moet nu haar rijbewijs halen van Bieke die het beu is om chauffeur te spelen. Dit loopt niet van een leien dakje. Marc is hulpagent, wat voor BTW nieuwe pestmogelijkheden schept. En Boma’s grote kuis brengt hem in contact met een nogal bijzondere voddenman…

13. Totale uitverkoop

Pascale krijgt de oude meubels van haar zus Madeleine. Jammer genoeg zijn die geen waardevolle antiek, maar afgedankte rommel die ze aan de straatstenen niet kwijt kan. BTW overtuigt Boma om te investeren in zijn restaurant. Op voorwaarde dat die maître d’hôtel mag worden. De botsingen blijven niet uit. Als een waardevol beeldje via Boma bij Vandesijpe belandt en voddenverkoper Fernand het gerucht lanceert dat Bij Mij gesloopt zal worden door de gemeente, gaan de poppen pas goed aan het dansen…