info@fcdekampioenen.com

Overige Voorstellen

Filmvoorstel 1 (1993): De Kampioenen op verplaatsing:

In 1993 kwamen de eerste echte plannen voor een film op gang. De film, met als werktitel De Kampioenen op verplaatsing, stond gepland als een volwaardige roadmovie en als hét vervolg op de aflevering Love story. Acteur Carry Goossens besloot na seizoen 1993 over te stappen naar VTM, waardoor deze film dan ook het afscheid zou betekenen van het personage Oscar. Echter, verschillende factoren zorgden ervoor dat de productie van de film werd gestaakt. Niet in de minste plaats was het ontslag van Walter Michiels als Pico Coppens een reden tot het schrappen van de film, maar een van de belangrijkste redenen tot het stopzetten van de productie kwam uit de hoek van een andere Vlaamse film. Ongeveer gelijktijdig stond namelijk de komische speelfilm Max in de planning, waarin de titelrol was weggelegd voor Jacques Vermeire. Hij verkoos deze rol uiteindelijk boven de (bij)rol van DDT in de ‘Kampioenen’-film. Ook doen geruchten de ronde dat het F.C. De Kampioenen-project geen subsidie kreeg voor productie en de film van Max wel. Daardoor dat de keuze voor de (toenmalige) BRTN snel gemaakt was, waarmee de allereerste poging tot een F.C. De Kampioenen-film werd afgevoerd.

Hoewel het een publiek geheim was dat dit project zich in een vergevorderd stadium bevond, is dit nieuws later ten tijde van de nieuwere pogingen tot een speelfilm, geheel tot de achtergrond verdwenen. Het project werd immers stopgezet voordat er ook maar iets aan officiële persberichten over naar buiten kon worden gebracht. Eén exemplaar van het draaiboek dook echter in de periode 2009-2010 op op de onlineveilingsite Kapaza. Wellicht was dit het laatste exemplaar wat buiten de archieven van de VRT is geraakt. Een fan die dit scenario wist te bemachtigen vertelde dat de originele film oorspronkelijk is geschreven door scenaristen Jan Verheyen en Frank Van Laecke, de film een volwaardige roadmovie moest voorstellen (van waaruit het ‘op verplaatsing’-deel van de titel te verklaren is) en het inderdaad de oorsprong zou geven aan Oscar, die zich bij een sekte had aangesloten. Overigens is het verhaal niet gelijk aan het gelijknamige deel uit de stripreeks.

Filmvoorstel 2 (2008-2009): De Kampioenen stoppen:

Op 15 april 2008 werd bekendgemaakt dat An Swartenbroekx samen met haar echtgenoot Guido De Craene werkte aan een nieuw filmscenario, naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de serie in 2010. Jan Matthys werd gevraagd voor de regie en Dirk Impens zou namens productiehuis Menuet de productie verzorgen. De eerste versie van het scenario werd afgekeurd en de scenaristen werden bedankt voor bewezen diensten. Koen Vermeiren werd aangezocht om een nieuwe plot te schrijven, wat hem naar eigen zeggen een half jaar tijd kostte.

De opnames voor de film waren gepland voor mei 2009, samen met de opnames van seizoen 20 van de serie. Op 1 april 2009 liet de VRT echter weten dat het project werd geannuleerd. De reden die werd meegegeven was dat niet alle acteurs zich konden vinden in het scenario. De openbare omroep liet weten het te betreuren dat “de betrokken partijen niet tot een consensus zijn gekomen” en enkel een film te willen maken “als hij op het onvoorwaardelijke engagement van de ploeg kan rekenen”.

Volgens regisseur Jan Matthys was “de lezing vrij confronterend maar eerlijk”. Volgens Herman Verbruggen had Koen Vermeiren gewoon “meer tijd moeten krijgen”, omdat het scenario volgens de meeste acteurs nog niet goed genoeg was. De scenarist zelf was minder blij met de situatie, omdat zijn inspanningen “niet door iedereen werden gewaardeerd”. Vermeiren had het scenario al vier keer herschreven en aangezien de einddatum naderde, werd er een spoedvergadering ingelast met acteurs erbij. Volgens de scenarist lazen de acteurs hun teksten als “lijkbidders” en “opzettelijk verstrooid” en noemt de sfeer die er heerste “ijselijk” en “openlijk vijandig”. Er waren twee clans gevormd binnen de acteursgroep: enkel Tuur De Weert, Loes Van den Heuvel en Jaak Van Assche zouden het scenario gesteund hebben. Op 11 augustus 2009 werd het geschrapte scenario van Vermeiren gepubliceerd in het weekblad Story. Volgens de acteurs was het scenario “te plat en niet grappig” en bovendien “ordinair”. Na het uitlekken was er ook onder het publiek kritiek op het scenario van Vermeiren. Marijn Devalck stoorde zich aan enkele dingen in het scenario. Zo vond hij bv de zoektocht naar de diamant te ‘cheap’ en de scènes met bloot en seks ongepast. Met name het idee van “een diamant in een voorwerp” en een ontvoering van een hoofdpersonage zouden volgens lezers zijn afgekeken van Hotel op Stelten, de jeugdfilm gebaseerd op Samson & Gert. Dé grote vraag was natuurlijk: zouden ook Jacques Vermeire als DDT en Carry Goossens als Oscar opnieuw in de film opduiken? Ja, in flashbacks, maar Vermeire en Goossens hadden nog niet toegezegd. Ook andere opmerkelijke gastacteurs wisten nog van niks, bijvoorbeeld: Kurt Van Eeghem als ‘koning Boudewijn’, Jakob Beks als ‘BTW’ en Rob Teuwen als ‘Billie’. De film geeft antwoord op enkele vragen die in de serie altijd in het midden werden gelaten. Zoals hoe de Kampioenen begonnen zijn. (Het antwoord lees je in de kader links)

Na de bekendmaking van het nieuws omtrent de afgevoerde filmplannen, werd gevreesd dat ook de toekomst van de serie op de helling stond. Dit werd echter tegengesproken door de VRT.  Integendeel. Als de acteurs het vergaderlokaal verlaten, krijgt de VRT-directie een heel ander idee. Als ze de reeks nu eens volledig zouden afvoeren? Op 16 juni is het al zover: in een communiqué meldt de openbare omroep dat ze de moeilijke maar buste keuze heeft gemaakt om in 2011 definitief maar in schoonheid met F.C. De kampioenen te stoppen. “De directie heeft ons gezegd dat ze de serie nooit hadden stopgezet, als wij niet geweigerd hadden de film te maken” bevestigt Marijn Devalck. “Je moet niet vragen hoezeer we in ons eigen vlees gesneden hebben om toch maar het respect van het publiek niet te schaden.” Ook scenarist Koen Vermeiren bevestigt dat indien de acteurs de film niet hadden afgeschoten, de reeks gewoon was doorgegaan. “F.C. De kampioenen stoppen was maar een werktitel voor de film. het is nooit de bedoeling geweest dat de film een eindpunt zou zijn. Integendeel: er waren plannen om door te gaan tot en met seizoen 25. De acteurs hebben echter met hun actie zelf de stekker uitgetrokken.”